Titulná stránka :: Zapojte sa

Zapojte sa do kampane Bez stresu

Workers involved in team building activities

Aby bola táto kampaň úspešná, potrebujeme vašu pomoc. V celej tejto časti sú poskytnuté informácie o tom, ako sa môžete do kampane zapojiť. Pripravené sú mnohé kľúčové podujatia a činnosti – od Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci až po udelenie Ceny za dobrú prax. K dispozícii je aj množstvo zdrojov a rád, ktoré vám pomôžu pri realizácii vlastnej kampane.