Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса.

Инструменти и публикации

На ваше разположение са редица инструменти за управление на рисковете. Прегледайте ресурсите, които може да ви бъдат полезни:

Информация, съобразена с вашите нужди

За да дадем възможност на всички да се включат в кампанията по удобен за тях начин, предоставяме информация по-конкретно за следните групи:

Бюлетин

Newsletter background
Желаете ли да получавате актуална информация за новостите във връзка със застаряващите работници?
Защита на неприкосновеността на личния живот